Trash here, trash there - trash everywhere
fredag, 03 september 2010
Et af Montenegros største problemer er  affald og dets bortskaffelse.

Ord som bæredygtighed, miljø og socialt ansvar synes ikke at eksistere i det montenegrinske sprog, og man kan undres over at der i Dontenegros grundlov står at Montenegro er "en økologisk stat", når man ser affald alle vegne. Dette være sig når man bevæger sig i 2.200 meters højde i ellers idylliske omgivelser, eller går på stranden - så vil man se illegale affaldsdynger, gamle køleskabe eller sågar biler der bare er væltet ud over en grøftekant.

Jovan Loncar

De allestedsnærværende plastikposer gør at man i midten af juli kan synes at befinde sig i en julehistorie, da alle træer er pyntet med gule, blå og røde plastikposer, som vinden har blæst op i træerne.

En amerikansk borger, født i Montenegro - hr. Jovan Loncar, har i flere år forsøgt at protestere mod en kommunal losseplads i byen Berane, som befinder sig tæt på hans eget hus og som er placeret direkte oven på en ferskvands kilde.

Selve lossepladsen er blot en ikke-indhegnet affaldsdynge der blot vokser år for år, og hvor de lokale herreløse hunde og fugle har deres daglige gang. Affald fra det lokale hospital bliver også smidt på dyngen, og nogle gange kan man se hundene hive i hver sin ende af et abortfoster eller en amputeret arm. Et frygteligt syn.

Stanken som breder sig overgås kun af de selvandtændte brande som hærger på lossepladsen, og hvor røgen og stanken kan brede sig over byen som en ildelugtende dyne - især om sommeren. Selve pladsen er vokset år for år, og der gøres intet for at forbrænde eller på anden måde borskaffe affaldet.

Kommunens reaktion


Da hr. Loncar i år besluttede sig for at gøre befolkningen i byen opmærksom på problemet, lejede han en reklame-billboard i centrum af byen, hvorpå der var et stort billede af lossepladsen med ordene "DOKLE?!" (HVOR LÆNGE. (skal dette foregå?!) skrevet på. Han havde købt reklamepladsen i for  hele august måned, men til alles overraskelse, kom der få dage efter opsættelsen, en sen nat, byens brandbil med to brandmænd, og fjernede hans reklamer fra alle billboards i byen. De efterlod "selvfølgelig" papiraffaldet på jorden, foran billboardet og tog afsted igen..

Hr. Loncar var i byen den aften, og filmede hele optrinet. Da han spurgte brandmændene på hvis ordre de handlede, svarede de at det var borgmesteren Vuko Golubovic's ordre.

Få dage efter sagde borgmesteren i et interview at reklamerne blev fjernet, fordi firmaet der lejede billboardene af byen, ikke havde betalt leje i flere måneder. Da journalisten så spurgte hvorfor man ikke havde fjernet reklamerne på den anden side af billboardet, som tilhørte et andet firma, svarede han lakonisk: "Det kommer sandsynligvis også til at ske...".

700.000 Euro forsvundet i den blå luft

Hr. Loncar skiver på sin blog at kommunen få år før havde fået 700.000 euro for at løse affaldsproblemet i byen. Desværre var alle pengene blevet brugt på projektdokumentation og admnistrationsgebyrer, således at der nu ikke er en cent tilbage af de mange penge - og lossepladsen står stadig tilbage som en tikkende miljøbombe.

Jovan Loncar har med hjælp fra den amerikanske ambassade i Montenegro, sagsøgt kommunen og vil også føre sagen til den folkeretslige domstol i Strassbourg, fordi han mener at hans demokratiske ret til at demonstrere og sige sin mening er blevet krænket af byen Berane og dets borgmester.

Vi her på Montenegro:DK vil følge sagen nøje og komme med opdateringer løbende. Dem der kan lokalsproget kan følge sagen på hr. Loncars blog: http://deponija.wordpress.com


Borgmester
Vuka Golubovic

(Opdatering 08. december 2010)

Den 17. november 2010 blev lossepladsen blokeret af borgere fra den nærmeste landsby Beranselo. Sagen kom for retten og kommunen fik 30 dage til at få lossepladsen i forsvarsmæssig stand.

Samtidigt lovede kommunen at intensivere arbejdet omkring etablering af et "land-fill" og genbrugsstation. Kommunens projekleder sagde i et tv-interview at de pt. var i gang med at finde midlerne bl.a. gennem EU-fonde og andre investorerer. De regnede med at man i sommeren 2011 ville have færdigsaneret den eksisterende affaldsdynge og etableret en rigtig losseplads.